CFBT Thailand

หลักสูตรการดับเพลิง CFBT คือ Compartment Fire Behavior Training คือหลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงภายในอาคาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากประเทศสวีเดนเมื่อกว่า 30 ปีมาแล้ว และยังคงมีการพัฒนา และเพิ่มพูนเทคนิคใหม่ ตามสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะนักนักดับเพลิงให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธภาพ โดยเน้นการลดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ประสบภัย และนักดับเพลิง

ทางประเทศสวีเดน เรียกหลักสูตรนี้แค่ CFB สั้นๆ แต่ก็เป็นตัวเดียวกันกับ CFBT ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จะเข้าใจถึงการควมคุมความร้อน ของ กลุ่มควัน ด้วยเทคนิคการ ปรับฝอยละอองน้ำ ในหลากหลากรูปแบบ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้หลัก การระบายควัน ด้วยพัดลม possitive preesure มาประกอบกัน ในการเข้าต่อสู้กับเพลิงไหม้

ในกลุ่มของ CFBT นั้น ไม่ใช่มีแค่ ประเทศสวีเดน เท่านั้น CFBT ยังเป็นกลุ่มของนักดับเพลิงทั่วโลก ที่ใช้ CFBT ขึ้นหน้าประเทศ อาทิเช่น ในประเทศไทย คือ CFBT-TH หรือในประเทศอเมริกา คือ CFBT-US หรือในประเทศ ออสเตเรีย คือ CFBT-AU และยังมีอีกมากมาย CFBT-NL, CFBT-FR ,CFBT-SP อีกมากกว่า 10ประเทศ และ สำหรับประเทศไทย เราคือกลุ่มผู้เรียนรู้ และ ร่วมพัฒนา กับ CFBT-International ในหลักสูตรการสอน จึงเป็นมาตรฐานสากล ที่ CFBT-International ได้ออกแบบไว้ สำหรับผู้ที่สนใจ จะได้เรียนรู้ถึง ความเป็นสากล หลักการสากล เหมือนได้เรียนที่ต่างประเทศ เทคนิคต่างๆ ที่จะเอาตัวรอด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องหลักสูตรนี้ เท่านั้น เรียนรู้ รู้จัก และเข้าใจ อย่างถ่องแท้ นั่นคือเป้าหมายของเรา

ทำไมถึงต้องเป็นหลักสูตรเฉพาะการดับเพลิงในอาคารกันล่ะ? นั่นก็เพราะเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดภายในอาคารสร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้คน และทรัพย์สินมากที่สุด ทั้งยังมีความเสี่ยง และอุปสรรคที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไปในแต่ในสถานที่ เช่นพื้นที่แคบ ตึกเก่า ไม่มีระบบดับเพลิงในอาคารสูง ระบบไหลเวียนอากาศในพื้นที่ ความร้อนสะสมของตัวอาคาร ส่งผลต่อโครงสร้างอาคาร อาจเกิดการถล่มลงมาได้ง่าย หรือแม้แต่การเกิดเหตุการณ์ Black Draft – Flash Over สรุปคือ เพลิงไหม้ในอาคารนั้นทำให้เกิดอันตรายได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ และการวางแผนที่ดีเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุด นั่นก็คือ “ชีวิต” 

สำหรับหลักสูตร CFBT ที่ทาง DD Fire & Safety ได้จัดขึ้นแบ่งเป็นระดับดังนี้

  • CFBT-I : ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นสำหรับนักดับเพลิงฝึกหัด โดยผู้เรียนจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาก่อน
  • CFBT-II : สำหรับหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักดับเพลิง และอาสากู้ภัย โดยจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมใน CFBT-I มาก่อน
  • CFBT-III : สำหรับนักดับเพลิงที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญ ก่อนผันไปสู่ตำแหน่งผู้สั่งการดับเพลิง
  • CFBT-Fire Command : หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่สร้างนักดับเพลิงผู้สั่งการ ควบคุมสถานการณ์ ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านการฝึกอบรม CFBT ทั้ง 3 ระดับมาแล้ว
  • CFBT-TacVent : หรือ Tactical Fire Ventilation โดยหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การระบายควันชั้นสูงจะทำให้ท่านเข้าใจ ในหลักวิธีการ ด้วย PPA for Life หรือ PPA For Fire.
  • CFBT-Thai Instructor : เป็นหลักสูตรสร้างครูฝึกนักดับเพลิงภายในอาคาร เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น และลงรายละเอียดลึก สอนโดยคุณฉาดเฉลียว บุนนาค วิทยากรมากประสบการณ์ชาวไทย โดยหลักสูตรนี้จะเป็นภาษาไทย
  • CFBT-Thai Instructor International : เป็นหลักสูตรสร้างครูฝึกนักดับเพลิงภายในอาคารภาคภาษาอังกฤษ ที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับนักดับเพลิงชาวต่างชาติ ซึ่งในหลักสูตรก็ยังคงความเข้มข้น และลงรายละเอียดลึก สอนโดยคุณฉาดเฉลียว บุนนาค วิทยากรมากประสบการณ์ชาวไทย และคุณ SHAN Raffle โดยหลักสูตรนี้จะสอยด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ทั้งนี้ หากคนไทยต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถติดต่อขอเข้าร่วมฝึกได้
Spread the love