หมวดหมู่: TRAINING COURSE

TRAINING COURSE

บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด ได้การรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 • หลักสูตรความปลอดภัยอื่นๆ

  หลักสูตรความปลอดภัยอื่นๆ (5)

  หลากหลายหลักสูตรความปลอดภัยทั่วไป สำหรับการบริการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ป้องกัน และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง CFBT Training

  หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง CFBT Training (8)

  CFBT ย่อมาจาก Compartment Fire Behavior Training เป็นการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการดับเพลิงภายในอาคาร จุดเริ่มต้นของวิธีการและแนวทางปฏิบัติจากประเทศสวีเดน
 • หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

  หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด (3)

  หลักสูตรตามกฎหมายกำหนด ดำเนินจัดฝึกอบรมที่ประกาศให้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างให้ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
X