หมวดหมู่: TRIANING COURSE

TRIANING COURSE

 • หลักสูตรความปลอดภัยอื่นๆ

  หลักสูตรความปลอดภัยอื่นๆ (4)

  หลักสูตรความปลอดภัยอื่นๆ บริการจัดการฝึกอบรมหลากหลายหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง CFBT Training

  หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง CFBT Training (6)

  หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง CFBT ย่อมาจาก Compartment Fire Behavior Training เป็นบริการการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้และทักษะในพฤติกรรมการดับเพลิง และการปฏิบัติการดับเพลิงภายในอาคาร หลักสูตรที่รวบรวมละเอียดเกี่ยวกับอัคคีภัยในทางปฏิบัติ และให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ตามแนวคิดที่ว่าความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการเกิดเพลิงไหม้ ให้เห็นถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักผจญเพลิง
 • หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

  หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด (3)

  หลักสูตรตามกฎหมายกำหนด ดำเนินจัดฝึกอบรมที่ประกาศให้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างให้ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
X