หมวดหมู่: หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรตามกฎหมายกำหนด ดำเนินจัดฝึกอบรมที่ประกาศให้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างให้ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Showing all 3 results

 • Brand: ,

  การทำงานในพื้นที่อับอากาศ เป็นการทำงานในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจในอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำงาน รวมไปถึงการรับมือกับสภาวะฉุกเฉินที่ดี ดังนั้น จึงมีกฎหมายตราไว้ ให้ผู้ที่ต้องเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศทุกคน ทุกหน้าที่ต้องทำการขออนุญาต ต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตก่อนปฏิบัติงานเท่านั้น

  ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง รวมไปถึงสถานประกอบการก็จะไม่ต้องสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินไป จึงควรปฏิบัติตามกฏหมาย และขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

  Quick View

  หลักสูตรการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

  (1)
 • Brand: ,

  หลักสูตรการอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดให้ ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบการณ์เข้าร่วมฝึกอบรม และฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาวะเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และปลอดภัย

  Quick View

  หลักสูตรการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

  Rated 4.00 out of 5
  (0)
 • Brand: ,

  หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น เป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการ จัดทำการฝึกอบรมโดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรายงานกรมทุกปี โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องไม่น้อยกว่า 40% ของลูกจ้าง หรือในแต่ละหน่วยงาน

  โปรโมชั่น 1แถม1
  เมื่อจองฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นการอบรม รูปแบบ In House
  สำหรับลูกค้าภาคเอกชน สถานประกอบ, บริษัท, หจก.,ห้างร้าน, หน่วยงานต่างๆ

  Quick View

  หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

  Rated 4.00 out of 5
  (0)
X