หมวดหมู่: หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรตามกฎหมายกำหนด ดำเนินจัดฝึกอบรมที่ประกาศให้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างให้ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Showing all 3 results

 • Brand: ,

  การทำงานในพื้นที่อับอากาศ เป็นการทำงานในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจในอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำงาน รวมไปถึงการรับมือกับสภาวะฉุกเฉินที่ดี ดังนั้น จึงมีกฎหมายตราไว้ ให้ผู้ที่ต้องเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศทุกคน ทุกหน้าที่ต้องทำการขออนุญาต ต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตก่อนปฏิบัติงานเท่านั้น

  ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง รวมไปถึงสถานประกอบการก็จะไม่ต้องสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินไป จึงควรปฏิบัติตามกฏหมาย และขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

  Quick View

  หลักสูตรการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

  (1)
 • Brand: ,

  หลักสูตรการอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดให้ นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาวะเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและปลอดภัย

  Quick View

  หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

  Rated 4.00 out of 5
  (0)
 • Brand: ,

  หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น เป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการ จัดทำการฝึกอบรมโดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรายงานกรมทุกปี โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องไม่น้อยกว่า 40% ของลูกจ้าง หรือในแต่ละหน่วยงาน

   

  โปรโมชั่น 1แถม1 ฟรี !!!

  เมื่อจองฝึกอบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น รูปแบบ In House
  แถม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันเดียวกัน
  ฟรี !!!
  สำหรับลูกค้าภาคเอกชน สถานประกอบ, บริษัท, หจก.,ห้างร้าน, หน่วยงานต่างๆ
  (หมดเขต 29 ธันวาคม 2566)

  Quick View

  หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

  Rated 4.00 out of 5
  (0)
X