หมวดหมู่: หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง CFBT Training

หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง CFBT Training

หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง CFBT ย่อมาจาก Compartment Fire Behavior Training เป็นบริการการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้และทักษะในพฤติกรรมการดับเพลิง และการปฏิบัติการดับเพลิงภายในอาคาร หลักสูตรที่รวบรวมละเอียดเกี่ยวกับอัคคีภัยในทางปฏิบัติ และให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ตามแนวคิดที่ว่าความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการเกิดเพลิงไหม้ ให้เห็นถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักผจญเพลิง

 • หลักสูตร CFBT Fire Ground Command

  หลักสูตร CFBT Fire Ground Command (1)

  หลักสูตรสำหรับผู้สั่งการทีมดับเพลิง เน้นการตัดสินใจ การเข้าต่อสู้ไฟ ความสามารถจะที่ตอบโต้ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายในขณะเกิดสถานการณ์รุนแรง
 • หลักสูตร CFBT Tac Vent - Tactical Fire Ventilation

  หลักสูตร CFBT Tac Vent - Tactical Fire Ventilation (1)

 • หลักสูตร CFBT-I Fire Behavior

  หลักสูตร CFBT-I Fire Behavior (1)

  หลักสูตร CFBT-I Fire Behavior พฤติกรรมไฟ อบรมดับเพลิงภายในอาคาร รูปแบบการสอนของCFBT สวีเดน
X