หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

Rated 0.00 out of 5 based on 0 customer reviews
0 customer reviews

หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น เป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการ จัดทำการฝึกอบรมโดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรายงานกรมทุกปี โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องไม่น้อยกว่า 40% ของลูกจ้าง หรือในแต่ละหน่วยงาน

 

โปรโมชั่น 1แถม1 ฟรี !!!

เมื่อจองฝึกอบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น รูปแบบ In House
แถม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันเดียวกัน
ฟรี !!!
สำหรับลูกค้าภาคเอกชน สถานประกอบ, บริษัท, หจก.,ห้างร้าน, หน่วยงานต่างๆ
(หมดเขต 29 ธันวาคม 2566)

Compare

รายละเอียด

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 40%

หลักการและเหตุผล

การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน และชีวิต และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้การผลิต หรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักลงได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้
ดังนั้น เรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 27 ให้นางจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย
  3. เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต , ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
  6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ช่วยเหลือสถานประกอบการ และชีวิตประจำวัน สามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี
ดับเพลิงขั้นต้น Basic firefighting
ดับเพลิงขั้นต้น Basic firefighting
ดับเพลิงขั้นต้น Basic firefighting
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม   ไม่เกิน 60 ท่าน/รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานในสถานประกอบการ
(ส่วนงานละ 40% หรือมากกว่านั้น)
เงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการฝึกดับเพลิง
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและการดับเพลิง
ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดและได้รับการขึ้นบัญชีจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีประสบการณ์ด้านการดับเพลิง มากกว่า 15 ปี
สถานที่ในการฝึกอบรม – สถานประกอบการ

– ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบขออนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๔๙

ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทำไมถึงต้องเลือกอบรมกับ ดี.ดี. ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้

บริษัท ดี.ดี. ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ เปิดศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง และหลักสูตร CFBT แบบฉบับการดับเพลิงภายในอาคารจากประเทศสวีเดน ซึ่งมีความทันสมัย และอัพเดทความรู้เรื่องไฟอยู่เสมอ เราเปิดหลักสูตรรองรับทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ทั้งวิทยากร และครูฝึกของเราได้ผ่านการอบรม และเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิง และการระงับเหตุฉุกเฉิน และอบรมด้านความปลอดภัยแขนงต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันเรามีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยที่น่าภาคภูมิใจหลายหลักสูตรด้วยกัน อาทิ หลักสูตรการทำงานในพื้นที่อับอากาศ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรการปฐมพยาบาลจากสภากาชาด หลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หลักสูตรการใช้ SCBA อย่างถูกต้อง และอื่นๆอีกมากมาย เราจึงบูรณาการความรู้ทุกแขนงเข้ามาเสริมในทุกๆหลักสูตรของเราเพื่อเติมเต็มทักษะ และเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมกับได้นำความรู้ไปใช้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม

จุดมุ่งหมายของเราคือ “เราต้องการลดความสูญเสียจากเหตุการฉุกเฉินและความไม่ปลอดภัยต่างๆ ในสังคม ด้วยการป้องกันที่ดี การรับมือ และตอบโต้สถานการณ์ที่ถูกต้อง”

Spread the love
Spread the love

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X