เป็นหลักสูตร สำหรับผู้สั่งการทีมดับเพลิง เน้นการตัดสินใจ การเข้าต่อสู้ไฟ โดยมีเงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆ การจัดการโครงสร้างทีม กำหนดกลยุทธ์ ดูแลความปลอดภัยของทีม การจัดพื้นที่ ต่อสู้ไฟ

ระยะเวลา อย่างน้อย 2 วัน

ผู้ผ่านการเรียนรู้ จะมีความรู้ ความเข้าใจ สำหรับการสั่งการ

Spread the love