เป็นหลักสูตร ที่พัฒนา ครูฝึกดับเพลิง ให้มีความรู้ในเรื่องราว และความเป็นมาของหลักสูตร CFBT ผู้เรียนรู้ จะได้เรียนรู้ถึงหลักความปลอดภัย การวางแผนการสอน การดูแลอุปกรณ์ การปฐมพยาบาล การประเมินผู้ฝึกรับการฝึกอบรม การจัดไม้ การทำแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์​

สำหรับ หลักสูตร ครูฝึก สำหรับคนไทย จะทำการสอนโดย อาจารย์ ฉาดเฉลียว บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญ การดับเพลิงภายในอาคาร ครูฝึกระดับนานาชาติ และยังไม่ประสบการณ์ การเรียนรู้จาก นานาประเทศ

สำหรับ หลักสูตร ครูฝึก นานาชาติ จะ ทำการสอน โดย อาจารย์ SHAN Raffle ผู้เชี่ยวชาญ CFBT Knowledge. ครูไทย สามารถเรียนกับ อาจารย์ SHAN Raffle ได้เช่นกัน แต่ต้องมีทักษะ ด้านภาษา อังกฤษ เป็นอย่างดี

เป็นหลักสูตร 5 วัน ต่อรุ่น รับต่อรุ่น ไม่เกิน 20 ท่าน

หลักสูตรที่เปิด มีดังนี้

  1. CFBT – I ; Fire Behavior
  2. CFBT – II ; Fire Suppression
  3. TacVent ; Tactical Ventilation.

Spread the love