เป็นหลักสูตร ต่อเนื่องจาก CFBT – I เมื่อเราเรียนรู้ถัง พฤติกรรมเพลิงไหม้ ที่สุดจะเลวร้าย หรือ พฤติกรรมของเพลิงไหม้ ที่สามารถจะ ฆ่านักดับเพลิงได้อย่างง่ายดาย ในอาคาร มาแล้วนั้น สำหรับหลักสูตรนี้ จะกล่าวถึง วิธีการดับเพลิง ภายในอาคาร ที่เป็นเทคนิค ชั้นสูง จากประเทศสวีเดน

การควบคุมเพลิงไหม้ภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดับที่รวดเร็ว ไม่ใช่ทางออก ทางเดียว ที่สามารถทำได้ แต่หากการป้องกัน ไม่ให้เกิด ภัยอันตราย ในขณะเข้าต่อสู้กับเพลิงไหม้

ในหลักสูตรนี้ มีทฤษฎี ของการใช้น้ำ การปรับน้ำ เพื่อการต่อสู้ไฟ การดับเพลิงทางตรง และทางอ้อม ถูกนำมาใช้ อย่างผสมผสาน เพื่อการควบคุม การรักษาสภาพอุณหภูมิ ทางเราใช้หลักการของ 3D Fire Fighting มาเป็น แนวทางการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ เมื่อผู้เรียนเข้าใจ ถึงหลักกการและเหตุ ของการบริหาร การใช้น้ำแล้ว ก้ถึงเวลาลงภาคสนาม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ โดย ทางศูนย์ ใช้ ตู้ AC หรือ Action Container โดยมีลักษณะพิเศษ เป็นรูปตัว T (T-Cell) ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะให้แก่ตัวเองได้เป็นอย่างดี