เป็นหลักสูตร ที่สำคัญ สำหรับนักผจญเพลิง เลยที่เดียว เพราะเป็นหลักสูตร เรียน ความเป็นมา และ การทำงาน ของเครื่องช่วยหายใจ หรือ SCBA นั่นเอง ส่วนประกอบที่สำคัญ ทั้งนี้ ผู้เรียนรู้ จะได้ฝึกการส่วนใส่ การถอด การล้าง และการเก็บรักษา

ในหลักสูตรนี้ ยังจะแนะนำ การใช้เครื่องอัดอากาศ สำหรับ SCBA อีกด้วย

ระยะเวลา อย่างน้อย 1 วัน

ผู้เรียนรู้ เื่อเรียนผ่านแล้ว จะทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงาน และการใช้งานได้อย่างปลอดภัย หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนั้น สามารถใช้ SCBA ได้

Spread the love