การดับเพลิงที่ดี คือการรักษาชีวิต และทรัพย์สินของผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุด

คาร์ล
Spread the love