Blog Post

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

Rated 0.00 out of 5 based on 0 customer reviews
0 customer reviews

หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น เป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการ จัดทำการฝึกอบรมโดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรายงานกรมทุกปี โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องไม่น้อยกว่า 40% ของลูกจ้าง หรือในแต่ละหน่วยงาน

Compare

รายละเอียด

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 40%

หลักการและเหตุผล

การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน และชีวิต และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้การผลิต หรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักลงได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้
ดังนั้น เรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 27 ให้นางจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

ทำไมถึงต้องเลือกอบรมกับ ดี.ดี. ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้

บริษัท ดี.ดี. ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ เปิดศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง และหลักสูตร CFBT แบบฉบับการดับเพลิงภายในอาคารจากประเทศสวีเดน ซึ่งมีความทันสมัย และอัพเดทความรู้เรื่องไฟอยู่เสมอ เราเปิดหลักสูตรรองรับทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ทั้งวิทยากร และครูฝึกของเราได้ผ่านการอบรม และเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิง และการระงับเหตุฉุกเฉิน และอบรมด้านความปลอดภัยแขนงต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันเรามีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยที่น่าภาคภูมิใจหลายหลักสูตรด้วยกัน อาทิ หลักสูตรการทำงานในพื้นที่อับอากาศ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรการปฐมพยาบาลจากสภากาชาด หลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หลักสูตรการใช้ SCBA อย่างถูกต้อง และอื่นๆอีกมากมาย เราจึงบูรณาการความรู้ทุกแขนงเข้ามาเสริมในทุกๆหลักสูตรของเราเพื่อเติมเต็มทักษะ และเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมกับได้นำความรู้ไปใช้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม

จุดมุ่งหมายของเราคือ “เราต้องการลดความสูญเสียจากเหตุการฉุกเฉินและความไม่ปลอดภัยต่างๆ ในสังคม ด้วยการป้องกันที่ดี การรับมือ และตอบโต้สถานการณ์ที่ถูกต้อง”

Spread the love
Spread the love

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X